ஐ.நா எச்சரிக்கை

வேளாண்மை, உணவுமுறையில் ஏற்படும் எதிர்காலத்தில் அதிர்ச்சிகளை எதிர்கொள்ள நாடுகள் தயாராகுங்கள்: ஐ.நா எச்சரிக்கை..!

கொரோனா வைரஸ் போன்ற நோய்கள், வறட்சி, வெள்ளம் ஆகியவை மூலம் வேளாண்மை மற்றும் உணவு முறையில் ஏற்படும் எதிர்கால அதிர்ச்சிகளை எதிர்கொள்ள நாடுகள் தயாராக இருக்க வேண்டும்…